Έλεγχος του αναφλεκτήρα (μπουζί)

Ο αναφλεκτήρας/μπουζί κατασκευάζεται από μέταλλο, κεραμικό υλικό και γυαλί. Η λειτουργία του αναφλεκτήρα είναι να προκαλεί σπινθήρα αρκετά ισχυρό μέσα στο θάλαμο καύσης και προκαλεί, έτσι την καύση του μίγματος αέρα-καύσιμου. Ο αναφλεκτήρας έχει σημαντική επιρροή στη λειτουργία του κινητήρα, καθώς είναι πολύ πιθανό να συμβεί απώλεια σπινθήρα. Πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την κρύα εκκίνηση, πρέπει να εγγυάται ότι δε θα υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας σπινθήρα κατά την απότομη αύξηση των στροφών του κινητήρα και να αντέχει όταν ο κινητήρας λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής του αναφλεκτήρα. Κατά τη λειτουργία του ο αναφλεκτήρας υπόκειται σε φθορά και επικαθήσεις και πρέπει για αυτό να αντικαθίσταται κατά συχνά χρονικά διαστήματα.. Η λειτουργία του αναφλεκτήρα μπορεί, επίσης, να επηρεασθεί και από την γήρανση του κινητήρα. Επικαθήσεις υπολειμμάτων καύσης (καπνιά) μπορούν να οδηγήσουν σε θερμές συνδέσεις ή μπορεί να επιδράσουν στην προσιτότητα του μίγματος λόγω των ολοένα αυξανόμενων υπολειμμάτων στο διάκενο του αναφλεκτήρα. Το αποτέλεσμα είναι απώλειες καύσης, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με καθαρή αύξηση στην κατανάλωση του καύσιμου.

Επικοινωνία

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Τσάμος Δημήτρης

Ηρ. Πολυτεχνείου 95 

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτ - Παρ : 09:00π.μ. - 18:00μ.

Τηλ.:2105546922

Φαξ: 2105559515

info@tsamospeed.gr 

logo 250x140

Όλες οι μάρκες Αυτοκινήτων

car-logos

Που θα μας βρείτε?

Κάνοντας κλικ στον χάρτη μπορείτε να δείτε σε πλήρη μέγεθος και να πάρετε οδηγίες μέσω Google.