Για τον τεχνικό έλεγχο χρειάζονται:

 

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και ταυτότητα του οδηγού
  • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου εάν υπάρχει
  • Τρίγωνο - φαρμακείο - πυροσβεστήρας σε ισχύ
  • Γιά τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με συσκευή υγραερίου απαιτείται και πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη, θεωρημένη από ΚΕΠ (όχι παλαιότερη των 7 ημερών)

Πότε πρέπει να γίνεται ο τεχνικός έλεγχος:

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Ι.Χ.)

  • Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και των φορτηγών (μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους) πρέπει να γίνεται όταν συμπληρωθεί μια τετραετία από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (το αργότερο εντός 7 ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας). Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου.

TAΞI – ΑΓΟΡΑΙΑ

  • Ο αρχικός και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ, TAXI – ΑΓΟΡΑΙΑ) πρέπει να γίνονται κάθε 12 μήνες μετά από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Και στην συνέχεια κάθε χρόνο.

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΚΕΚ)

  • Η διάρκεια ισχύος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) είναι ένα έτος (12 μήνες) για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και τα φορτηγά (μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους) και ένα εξάμηνο για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (ΕΔΧ, TAXI – ΑΓΟΡΑΙΑ). 

Το δελτίο του τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) ισχύει και ως κάρτα καυσαερίων. Δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης του ΔΤΕ και για διάστημα 12 μηνών για τα ΕΙΧ ή 6 μηνών για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να εφοδιασθείτε και με ΚΕΚ. Μετά όμως από την παρέλευση του διαστήματος αυτού η ΚΕΚ είναι αναγκαία

Επικοινωνία

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Τσάμος Δημήτρης

Ηρ. Πολυτεχνείου 95 

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτ - Παρ : 09:00π.μ. - 18:00μ.

Τηλ.:2105546922

Φαξ: 2105559515

info@tsamospeed.gr 

logo 250x140

Όλες οι μάρκες Αυτοκινήτων

car-logos

Που θα μας βρείτε?

Κάνοντας κλικ στον χάρτη μπορείτε να δείτε σε πλήρη μέγεθος και να πάρετε οδηγίες μέσω Google.